Future Site for Tamiami Hyundai Auto Dealership

King Richards Family Fun ParkThe demolition of King Richards Family Fun Park has been completed to make way for Tamiami Hyundai Auto Dealership.